Top 2 thị trường nhập khẩu lúa mì vào Việt Nam

Top 2 thị trường nhập khẩu lúa mì vào Việt Nam

Top 2 thị trường nhập khẩu lúa mì vào Việt Nam

Trong 9 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu lúa mì vào Việt Nam đã thu hút sự quan tâm với hơn 3,3 triệu tấn lúa mì được nhập với tổng trị giá lên đến hơn 1,1 tỷ USD. Mặc dù lượng nhập khẩu đã tăng 2,6% so với cùng kỳ, tuy nhiên, trị giá nhập khẩu lại giảm 6,6%.

Úc – Vị Trí Đứng Đầu với 2,43 Triệu Tấn Lúa Mì

Trong danh sách này, Úc là thị trường hàng đầu, đóng góp lớn vào nguồn cung ứng lúa mì trong nước. Thị trường lúa mì của Úc đã thiết lập sự ổn định trong việc cung cấp lúa mì chất lượng cho thị trường Việt Nam.

Hoa Kỳ – 262.792 Tấn Lúa Mì Đã Được Nhập Khẩu

Hoa Kỳ cũng có mặt trong danh sách này, sự đóng góp đã giúp đáp ứng nhu cầu lúa mì của Việt Nam. Lúa mì từ Hoa Kỳ nổi tiếng với chất lượng cao và đáng tin cậy, là một nguồn cung cấp quan trọng cho thị trường nội địa.

Nhập Khẩu Lúa Mì Từ Áo Đang Trở Nên Ngày Càng Phổ Biến Một điểm đáng chú ý trong báo cáo này là sự tăng mạnh của lượng nhập khẩu lúa mì từ Áo, đạt mức 11.907 tấn. Điều này cho thấy sự đa dạng hóa trong nguồn cung ứng lúa mì của Việt Nam.

Theo Tổng Cục Hải Quan, trong năm 2022, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 3,9 triệu tấn lúa mì. Mặc dù giá nhập khẩu lúa mì tăng mạnh trong những tháng đầu năm, thì từ cuối năm 2022 đến nay, chúng ta đã chứng kiến đợt giảm giá mạnh mẽ.

Nguồn: Báo Công Thương.

Top 2 Wheat Import Markets in Vietnam

In the first 9 months of 2023, wheat imports into Vietnam have drawn attention, with over 3.3 million tons of wheat imported at a total value of more than $1.1 billion USD. Although the volume of imports has increased by 2.6% compared to the same period, the import value has decreased by 6.6%.

Australia – Leading with 2.43 Million Tons of Wheat

In this list, Australia takes the top spot, making a significant contribution to the domestic wheat supply. The Australian wheat market has established stability in providing high-quality wheat to the Vietnamese market.

United States – Importing 262,792 Tons of Wheat

The United States also features in this list, with its contributions helping meet Vietnam’s wheat demand. Wheat from the United States is renowned for its high quality and reliability, serving as an essential source for the domestic market.

Growing Popularity of Wheat Imports from Austria

A noteworthy point in this report is the significant increase in wheat imports from Austria, reaching 11,907 tons. This reflects the diversification in Vietnam’s wheat supply sources.

According to the General Department of Customs, in 2022, Vietnam imported more than 3.9 million tons of wheat. Although wheat import prices increased significantly in the early months of the year, from late 2022 to the present, there has been a substantial price reduction.

Source: Cong Thuong Newspaper.

—————————————————————

Hotline: (+84) 28 2201 0821

Hotline: (+84) 903 019 977

Website: https://logistics-sun.com/

Địa chỉ: 19 đường số 5, KDC Cityland Park Hill, P10, Gò Vấp, TP. HCM

EnglishVietnamese