Bước tiến cho xuất khẩu nông sản Việt Nam

Bước tiến cho xuất khẩu nông sản Việt Nam

Bước tiến cho xuất khẩu nông sản Việt Nam

Hội Nghị Song Phương Logistics Xuyên Biên Giới: Bước Quan Trọng Đối Với Xuất Khẩu Nông Sản Việt Nam đến Trung Quốc

Ngày 22/10 vừa qua, “Hội Nghị Song Phương Logistics Xuyên Biên Giới” giữa các Tập đoàn Logistics hàng đầu của Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra với mục tiêu quan trọng là thảo luận về các vấn đề liên quan đến logistics cho nông sản Việt Nam. Đây là một bước quan trọng trong việc phát triển thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam tới Trung Quốc, một thị trường tiềm năng với quy mô lớn.

Thị trường Trung Quốc ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn cho nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, để thành công tại thị trường này, các doanh nghiệp phải đối mặt với các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm. Điều này đòi hỏi đầu tư và sự quan tâm đặc biệt vào việc cải thiện quy trình logistics.

Logistics xuyên biên giới đã trở thành một giải pháp quan trọng giúp nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp, giảm chi phí và tăng thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp. Các yếu tố như vận chuyển, kiểm tra hàng hóa, bốc dỡ và nhiều yếu tố khác đều gây ra chi phí logistics, và chúng cần được quản lý một cách thông minh.

Hội nghị này đã tạo ra cơ hội đặc biệt để trao đổi thông tin và hợp tác giữa các đối tác trong lĩnh vực logistics và nông sản của cả hai quốc gia. Hợp tác trong lĩnh vực logistics xuyên biên giới có khả năng giúp giảm rủi ro và chi phí, đồng thời cải thiện tình hình tổng thể của ngành logistics để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường Trung Quốc.

Với những phát triển này, tiềm năng xuất khẩu nông sản của Việt Nam tới Trung Quốc chưa bao giờ lớn đến như vậy, đồng thời đánh dấu một bước quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia.

Nguồn: Báo Nông Nghiệp Việt Nam.

Advancing VietNamese agricultural exports

Bilateral Cross-Border Logistics Conference: A Significant Step for Vietnamese Agricultural Exports to China

On October 22, the “Bilateral Cross-Border Logistics Conference” between leading Vietnamese and Chinese logistics corporations took place with the important goal of discussing issues related to logistics for Vietnamese agricultural products. This marks a significant step in developing the market for Vietnamese agricultural exports to China, a promising market with a large scale.

The Chinese market is becoming an increasingly attractive destination for Vietnamese agricultural products. However, to succeed in this market, businesses must meet increasingly strict requirements for product quality. This requires investment and special attention to improving logistics processes.

Cross-border logistics has become an essential solution to enhance the value of agricultural products, reduce costs, and increase income for farmers and businesses. Factors such as transportation, cargo inspection, unloading, and many others generate logistics costs that need to be managed smartly.

This conference has created a special opportunity for information exchange and cooperation between partners in the logistics and agricultural sectors of both countries. Collaboration in cross-border logistics has the potential to reduce risks and costs while improving the overall logistics situation to meet the growing demands of the Chinese market.

With these developments, the potential for Vietnamese agricultural exports to China has never been greater, marking an important step in the bilateral relationship between the two countries.

Source: Vietnam Agriculture Newspaper.

—————————————————————

Hotline: (+84) 28 2201 0821

Hotline: (+84) 903 019 977

Website: https://logistics-sun.com/

Địa chỉ: 19 đường số 5, KDC Cityland Park Hill, P10, Gò Vấp, TP. HCM

EnglishVietnamese