Nhận định xuất khẩu nông lâm sản trong 6 tháng cuối năm

xuất khẩu nông lâm sản 6 tháng cuối năm

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về kết quả công tác phát triển thị trường nông sản 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đã có một số biến động trong các thị trường quan trọng như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU và Asean.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 24,59 tỷ USD, giảm 11,1% so với năm 2022. Trong đó, xuất khẩu gạo và rau quả là hai mặt hàng chủ lực tăng trưởng mạnh, lần lượt đạt 34,7% và 64,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, các mặt hàng như sản phẩm mây, tre, cói thảm, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, sắn và sản phẩm sắn, cao su đã ghi nhận sự suy giảm trong kim ngạch xuất khẩu.

Đối với thị trường Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản vào thị trường này trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,2 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số các mặt hàng xuất khẩu, rau quả và gạo đạt được sự gia tăng đột biến về giá trị xuất khẩu.

Tuy nhiên, thị trường Hoa Kỳ lại ghi nhận mức giảm lớn về kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản vào thị trường này, giảm 32,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chỉ có cà phê là tăng trưởng trong 5 tháng đầu năm, còn lại 9 mặt hàng đều suy giảm mạnh.

Thị trường Nhật Bản cũng ghi nhận giảm kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2023, tức là giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2022. Gỗ, thủy sản và cà phê là ba mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất vào thị trường này và đều đạt sự suy giảm về giá trị xuất khẩu.

Thị trường EU cũng đối mặt với khủng hoảng năng lượng và cơn sốt giá thực phẩm, dẫn đến suy thoái kinh tế và giảm kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam vào thị trường này 16,6%.

Tuy nhiên, thị trường Asean lại ghi nhận mức tăng trưởng tích cực về xuất khẩu nông lâm thủy sản, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Indonesia và Philippines đạt mức tăng trưởng vượt bậc.

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng trong khu vực Asean sẽ bình thường hóa sau khi phục hồi mạnh vào năm 2022, dự báo đạt 4,7% năm 2023. Điều này mở ra cơ hội cho các quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, tiếp cận với các thị trường mới thông qua việc định hình lại chuỗi cung ứng quốc tế hiện nay.

EnglishVietnamese