Việt Nam xuất khẩu mặt hàng nào xếp thứ 6 thế giới?

Việt Nam xuất khẩu mặt hàng nào xếp thứ 6 thế giới?

Việt Nam xuất khẩu mặt hàng nào xếp thứ 6 thế giới?

Vào cuối quý III năm 2023, ngành công nghiệp xơ sợi của Việt Nam đã ghi nhận sự đột phá ấn tượng, khi xuất khẩu xơ sợi đạt tổng cộng 1,3 triệu tấn, mang về doanh thu 3,2 tỷ USD. Mặc dù thấp hơn về giá trị so với cùng kỳ năm 2022 (giảm 13,8%), sự tăng trưởng về lượng (tăng 9,3%) đã chứng minh sự xuất sắc của ngành này trên sân khấu quốc tế.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu xơ sợi lớn nhất của Việt Nam, trong tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu 77.459 tấn xơ sợi sang thị trường này, trị giá hơn 203 triệu USD.

Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của xơ sợi Việt Nam. Tháng 9/2023, xuất khẩu mặt hàng này sang Hàn Quốc đạt 10.898 tấn, trị giá hơn 30 triệu USD, tăng 0,6% về lượng và tăng 2,8% về trị giá so với tháng 8/2023.

Xếp thứ 3 là thị trường Hoa Kỳ. 9 tháng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 75.483 tấn xơ sợi, trị giá hơn 108 triệu USD, giảm 13,8% về lượng và giảm 29,4% về trị giá so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân đạt 1.443 USD/tấn, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhu cầu các mặt hàng ngành dệt may sẽ tăng cao vào quý cuối năm để phục vụ cho các dịp lễ hội, do đó hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp xơ sợi được kỳ vọng sẽ sôi động hơn.

Đại diện Tập đoàn Dệt may Việt Nam cũng nhận định, tổng thể thị trường năm 2024 có nhiều khả năng cải thiện nhu cầu hơn năm 2023, mặc dù mức cải thiện nhỏ (tổng cầu năm 2024 dự kiến vẫn thấp hơn năm 2022 từ 5-7%) và ngành sợi có thể có những diễn biến bất ngờ do áp dụng chính sách chặt chẽ hơn.

Which Product Does Vietnam Export as the World’s 6th Largest?

At the end of the third quarter of 2023, Vietnam’s textile industry made a remarkable breakthrough, with the export of textile fiber reaching a total of 1.3 million tons, generating revenue of USD 3.2 billion. Although the value was lower compared to the same period in 2022 (a 13.8% decrease), the growth in volume (9.3% increase) demonstrated the excellence of this industry on the international stage.

China continues to be the largest market for Vietnam’s textile fiber exports. In September, Vietnam exported 77,459 tons of textile fiber to this market, valued at over USD 203 million.

South Korea is the second-largest export market for Vietnam’s textile fiber. In September 2023, the export of this product to South Korea reached 10,898 tons, valued at over USD 30 million, with a 0.6% increase in volume and a 2.8% increase in value compared to August 2023.

Ranked third is the United States. In the first nine months, Vietnam exported 75,483 tons of textile fiber to the US, worth over USD 108 million. This marked a 13.8% decrease in volume and a 29.4% decrease in value compared to the same period. The average export price reached USD 1,443 per ton, showing a 17.5% decrease compared to the same period in 2022.

The demand for textile and apparel products is expected to increase significantly in the fourth quarter to meet the demands of upcoming holidays. Therefore, the export activities of textile fiber businesses are expected to become more vibrant.

The Vietnam Textile Group representatives also noted that the overall market for 2024 has a higher likelihood of improving compared to 2023, although the improvement is expected to be modest (total demand in 2024 is projected to remain lower than in 2022 by 5-7%). Additionally, the fiber industry may experience unexpected developments due to stricter policy implementations.

—————————————————————

Hotline: (+84) 28 2201 0821

Hotline: (+84) 903 019 977

Website: https://logistics-sun.com/

Địa chỉ: 19 đường số 5, KDC Cityland Park Hill, P10, Gò Vấp, TP. HCM

EnglishVietnamese