Thuế xuất khẩu phân bón NPK sẽ về 5% vào tháng 7

thuế xuất khẩu phân bón NPK

Ngày 31/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2023/NĐ-CP với mục tiêu kịp thời thực hiện các cam kết quốc tế và thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nghị định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong nước, khuyến khích đầu tư và đổi mới công nghệ, từ đó tăng cạnh tranh.

Nghị định số 26/2023/NĐ-CP tập trung vào ba nhóm nội dung chính. Đầu tiên, hợp nhất các quy định liên quan đến biểu thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu được sửa đổi và bổ sung từ năm 2016 đến nay. Mục tiêu là thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình tra cứu và thực hiện cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp.

Theo đó, Nghị định áp dụng mức thuế xuất khẩu thấp hơn cho các mặt hàng sản xuất đủ nhu cầu hoặc dư thừa trong nước, như phân bón, nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh. Điều này cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào máy móc sản xuất các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao, đồng thời đảm bảo công bằng với các mặt hàng có chế biến tương tự.

Đặc biệt, đối với mặt hàng phân bón, Nghị định số 26/2023/NĐ-CP quy định mức thuế suất xuất khẩu 5% đối với phân lân và urê. Riêng phân bón DAP và NPK, mức thuế suất xuất khẩu là 0%, thay thế cho quy định thuế suất dựa trên tỷ lệ tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng. Điều này giúp giảm thủ tục hành chính cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quản lý chặt chẽ, tránh gian lận trong việc thu thuế xuất khẩu.

Thứ hai, Nghị định cũng chuyển đổi Biểu thuế xuất khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan để đảm bảo phù hợp với Danh mục Biểu thuế Hài hòa ASEAN 2022. Chuyển đổi này không ảnh hưởng đến các quy định hiện hành và đảm bảo nguyên tắc công bằng, hài hòa lợi ích giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong nước, cũng như trong quan hệ thương mại.

Cuối cùng, Nghị định sửa đổi và bổ sung thuế suất xuất khẩu và thuế suất nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng nhằm khắc phục các vướng mắc và khó khăn trong quá trình thực hiện. Những điều chỉnh này được đưa ra dựa trên kiến nghị của các bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp.

Trước đó, Bộ Tài chính đã đề xuất mức thuế xuất khẩu 5% đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02, 31.03, 31.04, 31.05 tại biểu thuế xuất khẩu, không phân biệt theo tỷ lệ tài nguyên khoáng sản trong phân bón.

Tuy nhiên, việc áp thuế xuất khẩu 5% đối với phân bón NPK đã gây phản ứng mạnh từ các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Doanh nghiệp cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất phân bón NPK trong nước, khi sản phẩm này đang dư thừa công suất. Áp thuế xuất khẩu 5% sẽ tăng giá thành sản phẩm và làm khó khăn trong việc cạnh tranh với các sản phẩm tương tự từ Thái Lan và Trung Quốc.

Do đó, việc áp dụng thuế xuất khẩu phân bón NPK với mức 0% là một tin vui trong tình hình hiện tại, khi phân bón NPK trong nước đã đủ cung cấp và khuyến khích xuất khẩu. Đồng thời, điều này cũng giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Nguồn tham khảo: Báo Công Thương

EnglishVietnamese