Nửa đầu năm 2023: Lượng tàu ngoại qua cảng biển giảm mạnh

lượng tàu ngoại qua cảng biển giảm mạnh

Trong 5 tháng đầu năm 2023, số lượt tàu thuyền thông qua cảng biển đã đạt hơn 40 nghìn lượt, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022. Số lượt tàu ngoại thông qua cảng giảm mạnh, chỉ đạt 18.145 lượt, giảm 10% so với năm trước. Số lượt tàu nội thông qua cảng cũng có xu hướng giảm, đạt gần 21,9 nghìn lượt, giảm 5%. Trong số đó, lượt tàu xuất nhập cảnh giảm 24% (2.478 lượt) và lượt tàu chạy tuyến nội địa giảm 2% (hơn 19,2 nghìn lượt).

Trong tháng 5, số lượt tàu ngoại thông qua cảng biển giảm 2% so với cùng kỳ 2022, chỉ đạt gần 4 nghìn lượt. Số lượt tàu nội đạt hơn 4,6 nghìn, giảm 9%.

Thông tin từ Báo Giao thông cho biết, số lượt tàu ngoại đến một số cảng biển ở miền Bắc giảm khoảng 30% so với thông thường.

Mặc dù số lượt tàu ngoại thông qua cảng biển giảm, nhưng số lượt phương tiện thủy nội địa VR-SB lại tăng. Trong 5 tháng đầu năm 2023, có tổng cộng 138,8 nghìn lượt phương tiện thủy nội địa thông qua cảng biển, bằng với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lượt phương tiện thủy nội địa VR-SB đạt 21,2 nghìn lượt, tăng 17%.

Nguồn tham khảo: Báo Giao Thông

EnglishVietnamese