CHỌN ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN KHÔNG ĐÚNG – NGUY CƠ LỚN CHO DOANH NGHIỆP!

Đơn vị vận chuyển – Trụ cột quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi lựa chọn sai đơn vị logistic, bạn sẽ đối mặt với những rủi ro không mong muốn:

1️⃣ Giao hàng trễ: Hàng hóa không đến đúng thời điểm, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và khách hàng.

2️⃣ Hư hỏng hàng hóa: Việc vận chuyển không cẩn thận gây hư hỏng, gãy vỡ hoặc mất mát hàng hóa.

3️⃣ Chi phí không rõ ràng: Các khoản phí không minh bạch gây bất lợi cho bạn.

4️⃣ Thủ tục hải quan phức tạp: Đơn vị logistic không có kinh nghiệm về thủ tục hải quan, gây chậm trễ và phí phạt.

5️⃣ Thiếu bảo hiểm: Mất mát tài sản khi không mua bảo hiểm cho hàng hóa.

Đừng lo lắng! Với Logsun Global Logistics, bạn được đảm bảo:

  • Giá cước ưu đãi từ các hãng vận tải biển danh tiếng.
  • Chất lượng dịch vụ đáng tin cậy, giao hàng nhanh chóng – an toàn – tiết kiệm – tối ưu.
  • Đội ngũ đại lý chuyên nghiệp, tư vấn và xử lý mọi vấn đề liên quan đến giá cước và thủ tục hải quan.

Đồng hành cùng Logsun Global Logistics, chắc chắn bạn sẽ có trải nghiệm vận chuyển hàng hóa hoàn hảo!


*English*

WRONG CHOICE OF TRANSPORTATION PROVIDER – SIGNIFICANT RISK FOR YOUR BUSINESS!

Transportation provider – A crucial pillar in your business’s supply chain. However, choosing the wrong logistic partner could expose you to undesirable risks:

1️⃣ Late deliveries: Goods not arriving on time, causing damage to your business and customer relationships.

2️⃣ Cargo damage: Careless transportation leading to breakage, loss, or damage of goods.

3️⃣ Unclear costs: Hidden fees causing financial setbacks.

4️⃣ Complex customs procedures: Inexperienced logistic providers causing delays and penalties due to customs mishandling.

5️⃣ Lack of insurance: Exposing your assets to loss without proper insurance coverage.

No worries! With Logsun Global Logistics, you’re ensured:

  • Favorable rates from renowned ocean carriers.
  • Reliable service quality, with swift, safe, cost-effective, and optimized deliveries.
  • Professional agent team for advice and handling pricing and customs-related matters.

Join hands with Logsun Global Logistics for a flawless cargo transportation experience!

EnglishVietnamese